ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DÙNG THỬ EDSVIET TIỀN LƯƠNG

Bằng cách nhấn vào nút Nhận tư vấn miễn phí, bạn đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của MISA.

cubes

EDSVIET tiền lương

Đáp ứng tính lương đa dạng theo thời gian, sản phẩm, doanh số & KPIs
play
EDSVIET Tiền lương

Dễ dàng tổng hợp dữ liệu tính lương

HR tiền lương có thể tổng hợp dữ liệu chấm công, doanh số, KPIs,…
chỉ bằng 1 click bởi tính năng đồng bộ hóa dữ liệu
Dễ dàng tổng hợp dữ liệu tính lương
 • Tự động chuyển bảng tổng hợp công từ EDSVIET Chấm công
  Tự động chuyển bảng tổng hợp công từ EDSVIET Chấm công
 • Nhập khẩu doanh số thực tế từ EDSVIET Bán hàng, tự động áp dụng công thức tính lương
  Nhập khẩu doanh số thực tế từ EDSVIET Bán hàng, tự động áp dụng công thức tính lương
 • Xác định lương hiệu quả KPIs/OKR hay lương sản phẩm từ EDSVIET Đánh giá
  Xác định lương hiệu quả KPIs/OKR hay lương sản phẩm từ EDSVIET Đánh giá
 • Thay đổi thông tin, các khoản thu nhập và khấu trừ từ EDSVIET Quan hệ lao động
  Thay đổi thông tin, các khoản thu nhập và khấu trừ từ EDSVIET Quan hệ lao động

Tối đa hiệu suất của HR tiền lương

 • Khai báo chính sách lương, phụ cấp, khấu trừ
 • Tự động tính lương với công thức gợi ý sẵn hoặc tùy chỉnh công thức tính như Excel
 • Tự động tính các khoản khấu trừ theo quy định trên hồ sơ & quy định của Nhà nước
 • Quản lý tình hình chi trả lương, theo dõi công nợ lương, báo cáo phân tích thu nhập, phúc lợi (bằng tiền mặt)
Tối đa hiệu suất của HR tiền lương

Nhân viên hài lòng với trải nghiệm trên ứng dụng

 • EDSVIET tiền lương giúp nhân viên xác nhận phiếu lương mọi lúc, mọi nơi ngay trên di động
 • Chủ động đối chiếu bảng lương với số công thực tế
 • Phản hồi, kết nối với HR dễ dàng trên ứng dụng
Nhân viên hài lòng với trải nghiệm trên ứng dụng

Ban lãnh đạo kiểm soát tốt mọi chính sách & quy chế lương

 • Theo dõi tình hình chi trả lương toàn diện
 • Xây dựng chính sách thu nhập, đãi ngộ tương ứng cho từng vị trí, năng suất, thâm niên
 • Điều chỉnh lương, thưởng, chế độ đãi ngộ từng kỳ giúp cân bằng lợi ích của doanh nghiệp và nhu cầu của nhân viên
Ban lãnh đạo kiểm soát tốt mọi chính sách & quy chế lương

Tính lương nhanh hơn, chính xác hơn với
EDSVIET Tiền lương

 • Không cần cài đặt
 • Trải nghiệm chỉ sau 2 phút tạo tài khoản
cubes
cubes

EDSVIET Tiền lương – Tối đa hiệu suất chi trả lương toàn diện

EDSVIET Tiền lương
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DÙNG THỬ EDSVIET TIỀN LƯƠNG

Bằng cách nhấn vào nút Nhận tư vấn miễn phí, bạn đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của MISA.