MISA SME 2023 cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp

Nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế…
Là một phần mềm đơn giản, thông minh và đôi lúc thật kỳ diệu.
Phần mềm cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp
 • Nâng cao năng suất

  Tự động hạch toán từ: Hóa đơn đầu vào, Báo cáo ngân hàng. Tự động tổng hợp báo cáo thuế, BCTC tiết kiệm 80% thời gian nhập liệu.
 • Kết nối thông minh

  Kết nối Tổng cục thuế, Ngân hàng, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số, Phần mềm bán hàng… tạo thành hệ sinh thái xử lý dữ liệu nhanh, tiện.
 • Quản trị tài chính tức thời

  Giám đốc luôn nắm được tình hình tài chính: Doanh thu, Lợi nhuận, Chi phí, Công nợ,… mọi lúc, mọi nơi kịp thời ra quyết định điều hành.

Giải thưởng đạt được

Là phần mềm sẽ thay đổi hoàn toàn vị thế của kế toán

Phần mềm MISA SME gồm các công cụ giúp tiết kiệm thời gian bạn cần để tập trung phát triển nghề nghiệp.
MISA luôn an toàn, tin cậy và các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.
 • Xem báo cáo điều hành mọi lúc mọi nơi

  Xem báo cáo điều hành mọi lúc mọi nơi

  Giám đốc, kế toán trưởng có thể theo dõi tình hình tài chính ngay trên di động, kịp thời ra quyết định điều hành doanh nghiệp.
 • Kết nối ngân hàng điện tử

  Kết nối ngân hàng điện tử

  Kết nối với ngân hàng để chuyển tiền, đối chiếu sổ phụ, nắm bắt số dư theo thời gian thực giúp tiết kiệm thời gian, công sức.
 • Kết nối với Cơ quan Thuế

  Kết nối với Cơ quan Thuế

  Cho phép kế toán dễ dàng kê khai đầy đủ các loại thuế theo quy định và nộp thuế thuế điện tử ngay trên phần mềm.
 • Kết nối với hơn 100 đối tác

  Kết nối với hơn 100 đối tác

  Kết nối với các hệ thống hóa đơn điện tử, chữ ký số, bán hàng, nhân sự, email, sms,… giảm thiểu nhập liệu chồng chéo, sai lệch dữ liệu.
 • Tự động nhập liệu

  Tự động nhập liệu

  Tự động nhập liệu hóa đơn mua hàng, bán hàng, nhập khẩu dữ liệu từ excel giúp rút ngắn thời gian nhập liệu, tránh sai sót.
 • Đầy đủ báo cáo quản trị

  Đầy đủ báo cáo quản trị

  Hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.
 • Tự động hóa việc lập báo cáo

  Tự động hóa việc lập báo cáo

  Tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các sổ sách giúp doanh nghiệp nộp báo cáo kịp thời, chính xác.
 • Hỗ trợ kiểm soát chứng từ hợp lệ

  Hỗ trợ kiểm soát chứng từ hợp lệ

  Gợi ý thông tin KH/ NCC dựa trên MST giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu. Cảnh báo NCC ngưng hoạt động tránh rủi ro về hoá đơn.
 • Giám sát tồn kho

  Giám sát tồn kho

  Nắm bắt thông tin tồn kho chi tiết theo từng nhu cầu quản trị của DN như số lô, HSD, màu sắc, chủng loại giúp tránh thất thoát, lãng phí.

Hệ sinh thái đa dạng thực hiện tất cả trên
phần mềm kế toán MISA SME 2023

Kết nối đồng bộ với nhiều hệ thống tránh nhập liệu chồng chéo, sai lệch dữ liệu
Hệ sinh thái đa dạng thực hiện tất cả trên MISA SME kết nối đồng bộ với nhiều hệ thống

Báo giá phần mềm kế toán MISA SME 2023

Standard
Bắt đầu kinh doanh
4.450.000/năm
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 1.450.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Khế ước vay
Ngân hàng điện tử (1.000 chứng từ chuyển tiền/năm) Khế ước vay
Khế ước vay
Thuế điện tử Khế ước vay
Khuyên dùng
Professional
Tăng tốc doanh nghiệp
5.950.000/năm
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 1.950.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Tài sản cố định Tài sản cố định
Tiền lương Tiền lương
Hợp đồng Hợp đồng
Khế ước vay
Khế ước vay Khế ước vay
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng điện tử (1.000 chứng từ chuyển tiền/năm) Ngân hàng điện tử
Thuế điện tử
Thuế điện tử (MISA mTax) Thuế điện tử
Enterprise
Tăng trưởng toàn diện
7.450.000/năm
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 2.450.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Tài sản cố định Tài sản cố định
Tiền lương Tiền lương
Hợp đồng Hợp đồng
Khế ước vay
Khế ước vay Khế ước vay
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng điện tử (1.000 chứng từ chuyển tiền/năm) Ngân hàng điện tử
Thuế điện tử
Thuế điện tử (MISA mTax) Thuế điện tử
Giá thành Giá thành
Ngân sách Ngân sách
Standard
Bắt đầu kinh doanh
7.950.000
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 2.550.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng điện tử (1.000 chứng từ chuyển tiền/năm) Ngân hàng điện tử
Thuế điện tử
Thuế điện tử (MISA mTax) Thuế điện tử
Khuyên dùng
Professional
Tăng tốc doanh nghiệp
10.950.000
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 3.550.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Tài sản cố định Tài sản cố định
Tiền lương Tiền lương
Hợp đồng Hợp đồng
Khế ước vay
Khế ước vay Khế ước vay
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng điện tử (1.000 chứng từ chuyển tiền/năm) Ngân hàng điện tử
Thuế điện tử
Thuế điện tử (MISA mTax) Thuế điện tử
Enterprise
Tăng trưởng toàn diện
13.950.000
Cho 3 người dùng
Mua thêm mỗi gói 1 người dùng
giá 4.550.000 VND/gói
Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Tài sản cố định Tài sản cố định
Tiền lương Tiền lương
Hợp đồng Hợp đồng
Khế ước vay
Khế ước vay Khế ước vay
Ngân hàng điện tử
Ngân hàng điện tử (1.000 chứng từ chuyển tiền/năm) Ngân hàng điện tử
Thuế điện tử
Thuế điện tử (MISA mTax) Thuế điện tử
Giá thành Giá thành
Ngân sách Ngân sách

Chuyên gia, khách hàng nói gì về MISA SME

 • Ông Nguyễn Văn Phụng
  Ông Nguyễn Văn Phụng
  Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp lớn – Tổng Cục thuế – Bộ Tài chính
  “Tôi đánh giá cao việc phần mềm kế toán MISA SME kết nối được với phần mềm ngành Thuế nhằm đáp ứng kịp thời các chế độ, chính sách về Thuế cho các doanh nghiệp.”
 • Anh Phạm Quang Hiệu
  Anh Phạm Quang Hiệu
  Kế toán công ty TNHH tư vấn Đại Hà
  “Ngay từ ngày đầu làm việc, bản thân tôi đã tìm đến MISA SME bởi tôi hiểu rằng nếu sử dụng Excel sẽ mất thời gian và công sức, ngoài ra chi phí dùng cho in ấn giấy tờ cũng không hề nhỏ.”
 • Chị Lê Yến Thanh
  Chị Lê Yến Thanh
  Phó Giám đốc Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Minh Anh
  “Phần mềm kế toán MISA SME 2023 có nhiều loại báo cáo, các thông số được trình bày rõ ràng giúp tôi dễ dàng nắm bắt được tình hình dòng tiền, doanh thu, hàng hóa của doanh nghiệp để ra quyết định kịp thời.”

Đăng ký dùng thử miễn phí
phần mềm kế toán MISA SME 2023

Vui lòng điền các thông tin sau. MISA sẽ liên hệ lại với bạn trong 24h làm việc
Nếu bạn đăng ký để học tập/giảng dạy hoặc nâng cấp/cập nhật phần mềm
vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

Bằng cách nhấn vào nút Đăng ký, bạn đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của MISA.

Thông tin phần mềm kế toán MISA SME 2024

Phần mềm kế toán là một ứng dụng tích hợp các công nghệ hiện đại được cài đặt, thiết lập trên máy tính, điện thoại di động, nền tảng web. Thông qua việc nhập liệu phần mềm giúp xử lý thông tin kế toán, các số liệu, chứng từ đầu vào để lập báo cáo tài chính và các báo cáo chi tiết khác theo đúng biểu mẫu hiện hành đúng với chế độ Kế toán Nhà nước Việt Nam hoặc theo những yêu cầu quản lý đặc thù của các Doanh nghiệp
Từ đó, các phần mềm kế toán sẽ hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa hoạt động quản lý tài chính, kế toán nhằm tiết kiệm thời gian, công sức cho kế toán viên.

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại phần mềm kế toán. Tuy nhiên dựa theo cấu trúc có 2 loại phần mềm chủ yếu:

 • Phần mềm kế toán đóng gói: Phù hợp với hầu hết tất cả các doanh nghiệp. Chi phí hợp lý, có tính cải tiến liên tục , triển khai nhanh gọn không mất thời gian chờ đợi.
 • Phần mềm kế toán thiết kế theo yêu cầu: Phần mềm thiết kế theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp để thích ứng những đặc điểm, quy trình hoạt động mà doanh nghiệp đang áp dụng. Với thiết kế có cấu trúc mở, tùy chỉnh linh hoạt theo các yêu cầu quản trị đặc thù của Doanh nghiệp ở cả thời điểm hiện tại và tương lai.

Phần mềm kế toán MISA được sử dụng phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam. Với gần 30 năm hình thành và phát triển, tới nay phần mềm này đã có hơn 250.000 doanh nghiệp sử dụng. Đây là phần mềm kế toán đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp, theo dõi các khoản thu chi, công nợ, thuế, tự động tính lãi lỗ, dòng tiền. Nhờ vậy, lãnh đạo doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý, điều chỉnh kịp thời các hoạt động kinh doanh của công ty.
MISA cung cấp hai phiên bản là phiên bản offline phần mềm kế toán MISA SME và phần mềm kế toán online MISA AMIS. Hầu hết các chức năng trên hai phiên bản này đều giống nhau, ở phiên bản online MISA AMIS có ưu điểm dữ liệu được lưu trữ trên cloud nên khách hàng có thể dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi. Trên phiên bản MISA SME offline dữ liệu được lưu trữ trên máy được cài đặt phần mềm và phân cấp theo máy chủ, máy trạm.

Phần mềm MISA có nhiều ưu điểm vượt trội như:

Nắm bắt tình hình doanh nghiệp

Cung cấp giao diện Dashboard phân tích trên từng phân hệ (Mua hàng, Bán hàng…) dưới dạng các biểu đồ trực quan, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình doanh nghiệp. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ cung cấp các báo cáo phân tích chuyên sâu về quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ: Doanh thu, chi phí, công nợ, tồn kho, dòng tiền… theo các tiêu chí đơn vị, nhân viên, thời gian, mặt hàng, vị trí địa lý… Phần mềm cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh và sắp xếp từng chỉ tiêu KPI, từng loại biểu đồ hiển thị cho phù hợp với vai trò của từng người dùng, nhu cầu của từng đơn vị.Giới thiệu phần mềm MISA SME

Tự động hóa lập báo cáo tài chính

Hỗ trợ cung cấp đầy đủ bộ báo cáo tài chính theo đúng quy định tại Thông Tư 200/2014/TT-BTC và Thông Tư 133/2016/TT-BTCTự động lập báo cáo tài chínhNgoài ra, doanh nghiệp có thể nhanh chóng thực hiện báo cáo tài chính mà không mất nhiều thời gian tổng hợp số liệu, báo cáo. Phần mềm MISA SME sẽ giúp doanh nghiệp tự động phát hiện các sai lệch trên chứng từ, sổ sách, báo cáo mà không mất nhiều thời gian, công sức tìm kiếm và xử lý thủ công như trước đây.

>Nhận hóa đơn điện tử

MISA SME cho phép tự động tổng tra cứu và tải hóa đơn điện tử từ email được cung cấp miễn phí; đồng thời tự động kiểm tra, xác thực hơn 20 tiêu chí đảm bảo tính hợp lệ và dễ dàng hạch toán trên phần mềm giúp kế toán tiết kiệm thời gian, công sức một cách hiệu quả.Nhận hóa đơn điện tử trên phần mềm

Xuất hóa đơn điện tử

Hiện nay, với các doanh nghiệp đang đồng thời sử dụng MISA SME và MISA meInvoice – Phát hành hóa đơn thì kế toán doanh nghiệp có thể lập và phát hành hóa đơn ngay trên MISA SME hoặc phát hành hóa đơn trên meInvoice và lấy xuống MISA SME để hạch toán nhanh chóng.Đồng thời, phần mềm hỗ trợ nhập liệu và hạch toán hóa đơn, chứng từ, hạn chế tối đa thao tác thủ công.Hạch toán hóa đơn trên phần mềm

Kết nối ngân hàng trực tuyến

Hỗ trợ kết nối ngân hàng điện tử với hàng loạt ngân hàng lớn, giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện các nghiệp vụ chuyển tiền trực tuyến, tra cứu số dư, tra cứu giao dịch, đối chiếu ngân hàng trực tuyến, tự động hạch toán các chứng từ thu chi tiền gửi từ bảng sao kê giao dịch ngân hàng, đảm bảo số liệu luôn khớp với ngân hàng… ngay trên phần mềm.Kết nối ngân hàng trực tuyến

Phân tích tình hình tài chính

Phần mềm cung cấp hàng loạt các báo cáo phân tích theo nhiều phương pháp khác nhau kèm theo các biểu đồ trực quan, giúp ban lãnh đạo nắm được tình hình sức khỏe doanh nghiệp, đánh giá được xu hướng phát triển và dự báo tương lai doanh nghiệp.Phân tích tình hình tài chính cho kế toán trưởng, giám đốc

Nghiệp vụ quỹ tiền mặt

Tự động đối chiếu và phát hiện chênh lệch giữa sổ chi tiết tiền mặt và sổ quỹ giúp kế toán kịp thời xử lý sai lệch, đảm bảo tính đúng đắn của số liệu.Nghiệp vụ quỹ tiền mặt

Nghiệp vụ thủ quỹ

Với phần mềm kế toán MISA SME, ngay sau khi kế toán lập phiếu thu, phiếu chi thì chương trình sẽ chuyển các phiếu thu/phiếu chi đó sang cho thủ quỹ. Thủ quỹ chỉ cần kiểm tra thông tin trên phiếu thu, phiếu chi rồi ghi vào sổ quỹ mà không mất công nhập liệu lại.Nghiệp vụ thủ quỹ

Nghiệp vụ ngân hàng

Với nghiệp vụ ngân hàng trên MISA SME 2023, kế toán doanh nghiệp không cần ra ngân hàng mà vẫn thực hiện được đầy đủ các nghiệp vụ như chuyển tiền trực tuyến, tra cứu số dư, tra cứu lịch sử giao dịch… Phần mềm tự động đối chiếu sổ tiền gửi với sao kê ngân hàng giúp kế toán DN  tiết kiệm 80% thời gian và công sức.Nghiệp vụ ngân hàng trên phần mềm

Nghiệp vụ mua hàng

MISA SME hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các đơn mua hàng, hợp đồng mua hàng và hạch toán kế toán các hóa đơn mua hàng, các khoản chiết khấu, giảm giá, trả lại hàng mua dễ dàng.Nghiệp vụ mua hàng

Nghiệp vụ bán hàng

Phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý lập báo giá, tiếp nhận đơn đặt hàng, hợp đồng của khách hàng, theo dõi và hạch toán các khoản chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại dễ dàng.Nghiệp vụ bán hàng

Quản lý hóa đơn

Phần mềm kết nối trực tiếp dịch vụ Hóa đơn điện tử, giúp phát hành hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm và tự động hạch toán doanh thu ngay khi lập hóa đơn điện tử.

Nghiệp vụ kho

Phần mềm kế toán MISA SME 2023 cho phép doanh nghiệp quản lý nhập kho, xuất kho và theo dõi hàng hóa theo nhiều đặc tính như: màu sắc, size, số máy, số khung… và tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: Bình quân cuối kì, Bình quân tức thời…Nghiệp vụ kho

Nghiệp vụ thuế

Phần mềm MISA hỗ trợ doanh nghiệp tự động lập Tờ khai thuế GTGT theo tháng/ quý, Tờ khai thuế TNDN tạm tính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN,… các phụ lục kèm theo tờ khai và báo cáo thuế có mã vạch và tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra để xác định số thuế phải nộp hay được hoàn lại.Nghiệp vụ thuế trên

Nghiệp vụ hợp đồng

Quản lý hợp đồng theo từng dự án, từng thị trường, từng bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng. Kế toán dễ dàng xem được danh sách các hợp đồng phát sinh theo thời gian, thị trường…Mọi thông tin, chứng từ phát sinh liên quan đến đều được tổng hợp về danh sách hợp đồng giúp kế toán dễ dàng quản lý và theo dõi.Nghiệp vụ hợp đồng trên phần mềm

Nghiệp vụ tài sản cố định

Tự động trích khấu hao cho toàn bộ TSCĐ theo từng kì, từng phòng ban, từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tự động phân bổ chi phí tính khấu bao cho từng bộ phận sử dụng để tính lãi lỗ theo bộ phận.Nghiệp vụ tài sản cố định trên phần mềm

Nghiệp vụ lương

Tự động hóa toàn bộ quy trình tính lương cho doanh nghiệp, hỗ trợ kế toán thực hiện các nghiệp vụ điều chỉnh, xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương,… trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính.Nghiệp vụ lương

Phần mềm kế toán MISA hiện đang được hơn 250.000 doanh nghiệp tin dùng, được biên chế giảng dạy cho sinh viên trong nhiều trường đại học chuyên ngành kế toán tại Việt Nam. Phần mềm cho phép doanh nghiệp thiết lập nhanh các tính năng, báo cáo cần sử dụng theo từng lĩnh vực ngành nghề giúp sử dụng phần mềm đơn giản, dễ dàng hơn mà vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mỗi doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán vẫn có thể tự thiết lập ẩn/hiện/sắp xếp lại các nghiệp vụ, chứng từ, báo cáo… theo nhu cầu. Giao diện ngày càng cải tiến và được đánh giá là đẹp hơn, giúp kế toán làm việc thuận tiện và thao tác dễ dàng.

Phần mềm kế toán MISA SME 2023 được dùng thử 15 ngày hoàn toàn miễn phí với đầy đủ 19 phân hệ. Sau thời gian dùng thử, doanh nghiệp có thể tiến hành đặt mua và thanh toán dịch vụ phần mềm linh hoạt định kỳ hoặc 1 lần.